Sakramenty

Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Wożuczynie

Chrzest Święty

Ważne informacje:

• Sakrament chrztu świętego udzielany jest w parafii faktycznego zamieszkania rodziców (nie mylić z zameldowaniem!)
• Przez zamieszkanie rozumie się ponad 3-miesięczny pobyt w danym miejscu
• Rodzicami chrzestnymi mogą zostać tylko te osoby, które: ukończyły 16. rok życia; przyjęły sakrament bierzmowania, są osobami wierzącymi i praktykującymi; żyją w stanie wolnym lub sakramentalnym związku małżeńskim
• Rodzice dziecka oraz rodzice chrzestni powinni uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej

Dokumenty potrzebne do chrztu św.:

• odpis aktu urodzenia dziecka z USC
• świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeśli ślub był w innej parafii)
• dane rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania
• zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich własnych parafii zamieszkania (nie zameldowania czy ich parafii chrztu!)
• zaświadczenia o odbytej spowiedzi świętej rodziców dziecka i rodziców chrzestnych

MAŁŻEŃSTWO

Ważne informacje:

• Sakrament małżeństwa ważnie mogą zawrzeć osoby stanu wolnego (nie związane innym sakramentalnym związkiem małżeńskim), ochrzczone oraz mające ukończony 18. rok życia
• Przygotowanie do sakramentu małżeństwa powinno odbywać się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych (nie mylić z zameldowaniem!). Jeśli narzeczeni nie mieszkają na terenie parafii, w której pragną zawrzeć sakramentalne małżeństwo, powinni uzyskać licencję lub zgodę na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich poza parafią zamieszkania od proboszcza jednego z narzeczonych
• Narzeczeni najpierw zgłaszają się do kancelarii, aby uzgodnić datę ślubu oraz otrzymać indeks przygotowania do sakramentu małżeństwa
• Przygotowanie do sakramentu małżeństwa składa się z dwóch części: katechez przedmałżeńskich oraz spotkań w katolickiej poradni rodzinnej
• Około 3 miesiące przed terminem ślubu narzeczeni umawiają się z duszpasterzem na rozmowę duszpastersko-kanoniczną, w czasie której rozpatruje się wolność narzeczonych od przeszkód kanonicznych i innych wad konsensu małżeńskiego oraz spisuje się protokół przedmałżeński

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:

• dowód osobisty
• aktualna metryka chrztu z datą wystawienia (ważność metryki chrztu wynosi 6 miesięcy)
• jeśli na metryce nie ma adnotacji – zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
• zaświadczenie lub indeks potwierdzający uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej oraz naukach w poradni rodzinnej
• dokumenty o stanie wolnym z USC (jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. ślub konkordatowy) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC (jeśli związek cywilny był już wcześniej zawarty)
• potwierdzenie wygłoszenia zapowiedzi w parafiach narzeczonych
• jeśli narzeczeni są spoza parafii, w której zawrą sakramentalne małżeństwo – licencja na udzielenie tego sakramentu lub zgoda na przeprowadzenie rozmów kanoniczno-duszpasterskich poza parafią zamieszkania od proboszcza jednego z narzeczonych
• wdowcy/wdowy – akt zgonu współmałżonka

Pogrzeb KATOLICKI

Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:

• akt zgonu
• karta dla administratora cmentarza
• dokument o przyjęciu sakramentów świętych przez zmarłego (może to być np. obrazek zostawiony przez kapelana szpitalnego lub księdza wezwanego do chorego itp.)
• jeśli zmarły mieszkał na terenie innej parafii – zgoda proboszcza na pogrzeb poza parafią zamieszkania zmarłego

 

Znajdź swoje miejsce w kościele

Bóg ma plan dla Ciebie

Jest wiele ludzkich spraw w których czujemy się samotni. Nasza codzienność obowiązki sprawiają, że nie zadajmy sobie pytania czy jest w życiu coś więcej? Na wiele pytań nie mamy odpowiedzi. Jednak chcemy szukać Kogoś, Kto może wpłynąć na bieg naszego życia. Tym kimś jest Jezus. To On stał się człowiekiem po to, aby nas odkupić od naszego grzechu. Zrób krok i zacznij szukać...

MINISTRANCI

To najważniejsza grupa religijna każdej parafii. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza poprzez modlitwę, służbę przy ołtarzu oraz troskę o piękno liturgii przybliżają siebie oraz innych ludzi do Boga.

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Od lutego 2023 roku w naszej parafii działa także koło Rycerstwa Niepokalanej, które skupia w swoich szeregach dziewczynki w wieku szkolnym. Ich zadaniem jest aktywne uczestnictwo w liturgii poprzez śpiew i muzykę, a także osobista praca nad sobą. Rycerki Niepokalanej, wraz z ministrantami, stanowią Służbę Liturgiczną w naszym kościele.

KRĄG BIBLIJNY

W naszej parafii działa Krąg Biblijny, powstały na podstawie założonych wcześniej grup biblijnych: św. Maksymiliana (zał. w 2018 r.) oraz św. o. Pio (zał. w 2019 r.).

LEGION MARYI

Legion Maryi to ruch maryjno-apostolski, założony przez sługę Bożego Franciszka Duffa, który zrzesza ludzi dążących do osobistej świętości.
Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi.

Bądźmy w kontakcie

Dołącz do nas