Duszpasterstwo dla Ciebie
i Twojej rodziny

MINISTRANCI

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

KRĄG BIBLIJNY

LEGION MARYI

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

DUSZPASTERSTWO:

MINISTRANCI

To najważniejsza grupa religijna każdej parafii. Członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza poprzez modlitwę, służbę przy ołtarzu oraz troskę o piękno liturgii przybliżają siebie oraz innych ludzi do Boga.
W naszej parafii spośród wszystkich ministrantów możemy wyróżnić: ceremoniarzy (dbają o prawidłowy przebieg liturgii), lektorów (czytają słowo Boże w czasie liturgii), ministrantów (służą przy ołtarzu) oraz kandydatów na ministrantów, którzy przygotowują się do przyjęcia tej zaszczytnej roli.

SPOTKANIA:

Zbiórki:

sobota (co 2 tygodnie), godz. 11:00

Hala:
(Szkoła Podstawowa w Rachaniach)

czwartek, godz. 15:30

DUSZPASTERSTWO:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

KSM w naszej parafii został reaktywowany 18 września 2021 roku na podstawie działającej wcześniej Młodzieżowej Grupy Biblijnej. Przedtem w parafii panowała wieloletnia tradycja KSM.

Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

SPOTKANIA:

Spotkania:

piątek, godz. 18:00 (październik-marzec)
godz. 19:00 (kwiecień-wrzesień)

DUSZPASTERSTWO:

KRĄG BIBLIJNY

W naszej parafii działa Krąg Biblijny, powstały na podstawie założonych wcześniej grup biblijnych: św. Maksymiliana (zał. w 2018 r.) oraz św. o. Pio (zał. w 2019 r.).
Członkowie kręgu biblijnego pogłębiają swoją wiarę przez rozważanie słowa Bożego i poznawanie Pisma Świętego. Spotkania formacyjne z duszpasterzem mają na celu pomoc w rozumieniu i interpretowaniu Biblii oraz wyciąganiu wniosków z żywego Słowa, aby móc je realizować w codziennym życiu.

SPOTKANIA:

Spotkania:

czwartek, godz. 18:00 (październik-marzec)
godz. 19:00 (kwiecień-wrzesień)

DUSZPASTERSTWO:

LEGION MARYI

Legion Maryi to ruch maryjno-apostolski, założony przez sługę Bożego Franciszka Duffa, który zrzesza ludzi dążących do osobistej świętości.
Legion Maryi wziął swą nazwę od legionów rzymskich, gdyż ma być – tak jak one – niepokonaną armią Maryi.
Prezydium Legionu Matki Bożej Pocieszenia w naszej parafii zostało na nowo założone jesienią 2022 roku.

SPOTKANIA:

Spotkania:

środa, godz. 17:45 (październik-marzec)
godz. 18:45 (kwiecień-wrzesień)

DUSZPASTERSTWO:

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Od lutego 2023 roku w naszej parafii działa także koło Rycerstwa Niepokalanej, które skupia w swoich szeregach dziewczynki w wieku szkolnym. Ich zadaniem jest aktywne uczestnictwo w liturgii poprzez śpiew i muzykę, a także osobista praca nad sobą. Rycerki Niepokalanej, wraz z ministrantami, stanowią Służbę Liturgiczną w naszym kościele.
Rycerstwo Niepokalanej to ruch apostolski założony w 1917 roku przez św. Maksymiliana, a jego hasłem jest: „zdobyć cały świat dla Chrystusa przez Niepokalaną”.

SPOTKANIA:

Spotkania:

sobota (co 2 tygodnie), godz. 11:00

DUSZPASTERSTWO:

WSPÓLNOTA MAMRE

Katolicka Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”, z główną siedzibą w Albertowie koło Częstochowy, została oficjalnie erygowana w 2000 roku. Jako organizacja kościelna posiada osobowość cywilno-prawną oraz ustanowionego kapłana-moderatora (asystenta kościelnego) i jego zastępców oraz kapłanów-asystentów, ustanowionych przez miejscowych biskupów w poszczególnych diecezjach.
Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie królestwa Bożego przez ewangelizację i służbę w Kościele katolickim. Formacja Wspólnoty zmierza do tego, aby jej członkowie stawali się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami. Służą temu: dni skupienia, formacje, rekolekcje wspólnotowe, prowadzenie dzieł ewangelizacji (np. spotkania ewangelizacyjne, Msze święte z modlitwą o uzdrowienie, dzieła charytatywne), życie według dwunastu drogowskazów Wspólnoty „Mamre”.

SPOTKANIA:

Spotkania:

Bądźmy w kontakcie

Dołącz do nas